Minneord Per Bjørn Aspehaug

Per Bjørn Aspehaug gikk bort 15. juni 2018.

Minneord Per Bjørn Aspehaug

Med Per Bjørn`s bortgang har Frei FK mistet en av sine støttespillere gjennom mange år.

Som klubben mest erfarne dommer har han i en årrekke representert klubben på en forbilledlig måte når han har utført sin dommergjerning.

Per Bjørn var også lett å be når klubben behøvde dommere til cuper og turneringer hvor vi selv sto som arrangør. Han stilte velvillig opp og tok sin del av dugnadsinnsatsen.

Han har også i flere år vært klubbens dommerkontakt og ved flere anledninger deltatt som instruktør og veileder når nye og unge dommere skulle utdannes.

Også som lagleder og trener har Per Bjørn lagt ned et betydelig arbeide for klubben gjennom flere år.
Det er mange som i dag ser tilbake på de årene med glede, og har ved hans bortgang vist sin respekt for Per Bjørn og den innstasen han la ned for klubben..

Når han ikke var ute på dommeroppdrag var han gjerne å se på sidelinja som ivrig tilskuer og inspirator for barn og barnebarn som i en årrekke har spilt for forskjellige lag i klubben.

Per Bjørn har gjennom sitt lange liv i fotballens og klubbens tjeneste knyttet mange vennskap, vi er mange som vil savne hans tilstedeværelse på Omsundet Kunstgressbane der han med iver og entusiasme fulgte opp både barn og barnebarn.

Vi er mange i Frei FK som føler med nærmeste familien i tapet av Per Bjørn, samtidig som at vi er takknemlig for at hans engasjement går videre gjennom barn og barnebarn som er aktive i klubben.

Frei Fotballklubb er evig takknemlig for det arbeidet som Per Bjørn har lagt ned for klubben og lyser fred over hans minne.

Hvil i fred.


Scroll til toppen