Årsmøte

Høy temperatur på årsmøtet!

Tilløp til dramatikk da Øystein Haugan ble gjenvalgt som leder etter rask avvikling av årsmøtet.

 

Høy temperatur på årsmøtet!

Medlemsoppmøtet var begrenset da Frei FK avholdt sitt årsmøte i klubbhuset. Dette er imidlertid ikke et tegn på manglende engasjement, men heller et resultat av klubbens effektive og moderne drift.

Valget av dirigent var det første formelle punktet på dagsordenen, og styreleder ble enstemmig valgt.

De viktigste hendelsene
Frei FK har gjort betydelige fremskritt innenfor alle kjerneområder, men det gjenstår fortsatt viktige oppgaver.

Dirigenten presenterte årsrapporten for 2023 som er en viktig dokumentasjon av fotballåret. De mest betydningsfulle hendelsene ble selvfølgelig fremhevet under årsmøtet.

Sunn og ansvarlig klubbdrift har alltid vært en prioritet for Frei FK. Langsiktige investeringer i både tid og økonomi har vært rettet mot å skape bedre oppvekstvilkår for nåværende og fremtidige generasjoner.

Selv om næringslivet har møtt utfordringer i de siste har flere bedrifter gitt viktig støtte til Frei FK gjennom profilering av produkter, tjenester og merkevarer. Felles for disse bedriftene er deres evne til å ta samfunnsansvar samtidig som de øker sin egen synlighet og handel.

Det ble også viet ekstra oppmerksomhet rundt faktumet at klubben i 2023 mottok kretsens Fair Play pris for andre gang på 5 år. Dette ble applaudert av årsmøtet.

Valg av styremedlemmer, kontrollkomité og valgkomité var blant de siste punktene på agendaen. Det var da en av årsmøtedeltagerne fant ut at luftanlegget ikke var skrudd på, og derav forårsaket høy temperatur i lokalet. Uansett ble forslagene fra valgkomiteen enstemmig vedtatt.

Kontinuitet er et nøkkelord i Frei FK og hele det sittende styret tar en ny periode.

Styret i Frei FK består nå av følgende personer: Øystein Haugan(styreleder), Fredrik Kleivli (nestleder), Linn Mekvik (styremedlem), Cecilie Kvisvik (styremedlem), Arve Sundli (styremedlem), Bjørn Inge Kvnerstad (styremedlem), Roar Trøan (styremedlem), Evelyn Leikanger (varamedlem) og Tore Ludvigsen (varamedlem)

 


Scroll til toppen