klubbutviklingsverktøy

KVALITETSKLUBB

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Vår aktivitet settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. 

Klubbhåndbok

Klubbhåndboka er et oppslagsverk med svar på spørsmål knyttet til klubbens drift og aktivitet. 

Dommerhåndbok

Usikker på utstyr eller rutiner før, under eller etter kamp? Håndboka har svarene.

Sportsplan

Styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere og lagledere i Frei Fotballklubb.

Årshjulet

Årshjulet er ment å gjøre fotballhverdagen bedre for våre trenere og lagledere.

Foreldrevettregler

Kort innføring i NFF sine foreldrevettregler som gjelder ved våre kamper og treninger

Kampvertinstruks

Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen.

Fairplay kontrakt

Denne kontrakten gjelder for alle fotballspillere under 18 år, og er en del av Fair playprogrammet.

Scroll til toppen