klubbutviklingsverktøy

KVALITETSKLUBB

Vi ønsker at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Vår aktivitet settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. 

Klubbhåndbok

Klubbhåndboka er et oppslagsverk med svar på spørsmål knyttet til klubbens drift og aktivitet. 

Sportsplan

Styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere og lagledere i Frei Fotballklubb.

Dommerhåndbok

Usikker på utstyr eller rutiner før, under eller etter kamp? Håndboka har svarene.

Årshjulet

Årshjulet er ment å gjøre fotballhverdagen bedre for våre trenere og lagledere.

Foreldrevettregler

Kort innføring i NFF sine foreldrevettregler som gjelder ved våre kamper og treninger

Kampvertinstruks

Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen.

Fairplay kontrakt

Denne kontrakten gjelder for alle fotballspillere under 18 år, og er en del av Fair playprogrammet.

Scroll til toppen