Innkalling til årsmøte for 2023

Årsmøtet avholdes 22.mars 2024 i klubbhuset kl 17:30

Innkalling til årsmøte for 2023

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars til styret@freifotball.no.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to personer til å underskrive protokoll
  • Behandle klubbens årsmelding for 2023
  • Behandle klubbens regnskap for 2023
  • Fastsette kontigent for 2024
  • Behandle klubbens budsjett for 2024
  • Valg

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frei FK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frei FKs lov. (klubbhåndboka) Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan styreleder kontaktes på oystein@freifotball.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 


Scroll til toppen