Årsmøte for 2022

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte for 2022 i Frei Fotballklubb

 

 

Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes 24.mars 2023 i klubbhuset kl 17:30

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars til styret@freifotball.no.

Saksliste:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to personer til å underskrive protokoll
  • Behandle klubbens årsmelding for 2022
  • Behandle klubbens regnskap for 2022
  • Fastsette kontigent for 2023
  • Behandle klubbens budsjett for 2023
  • Valg

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Frei FK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Frei FKs lov. (klubbhåndboka) Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan styreleder kontaktes på oystein@freifotball.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 

 


Scroll til toppen